3.600 căn hộ được tiêu thụ tại thị trường TP.HCM trong năm 2015

9:38 | Ngày 19 - 01 - 2016