Bất chấp rủi ro nhà đầu tư ngoại vẫn ôm lượng lớn đất nền

16:57 | Ngày 23 - 06 - 2017