Chủ đầu tư Thăng Long chọn CBRE quản lý và vận hành dự án Sun Square

14:23 | Ngày 14 - 06 - 2017