Chung cư 219 Trung Kính cơ hội vàng để đầu tư bất động sản

10:36 | Ngày 30 - 12 - 2015