Chung cư 219 Trung Kính sôi nổi thị trường BĐS trước ngày mở bán đợt III

17:04 | Ngày 08 - 03 - 2016