Chung cư FLC Star Tower mở bán 2 lần trong vòng 1 tuần

15:09 | Ngày 08 - 07 - 2016