Chung cư Usilk City cao 50 đã chuyển nhượng cho Hải Phát

9:59 | Ngày 29 - 05 - 2017