Cơ hội vàng để sở hữu căn hộ tại dự án FLC Star Tower

21:29 | Ngày 02 - 07 - 2016