Dự án siêu thị Ciputra sau 5 năm vẫn nằm bất động

23:41 | Ngày 02 - 12 - 2015