Dự án River Silk City – Phường Lam Hạ, Thành phố Phủ Lý

10:07 | Ngày 16 - 05 - 2016