FLC Star Tower tặng quà lên đến gần 1 tỷ đồng cho khách hàng

1:17 | Ngày 03 - 11 - 2016