Hiện tượng dự án bất động sản cao cấp hạ giá bán đã xuất hiện

9:57 | Ngày 14 - 05 - 2017