Hồ Gươm Plaza: Cháy nhà…ra nhiều sai phạm lớn

22:26 | Ngày 20 - 12 - 2015