Khởi kiện đòi quỹ bảo trì chung cư của cư dân

11:15 | Ngày 23 - 11 - 2015