Lý do khiến Đan Phương đang thu hút rất nhiều dự án BĐS lớn?

14:58 | Ngày 03 - 12 - 2015