Lý do dự án Thanh Hà Cienco 5 bị tạm ngừng thi công

21:40 | Ngày 21 - 05 - 2017