Mặt bằng căn hộ dự án Paragon Tower Phạm Hùng Cầu Giấy

14:17 | Ngày 25 - 01 - 2016