Nhà vườn Pandora chuẩn bị được bàn giao cho người mua nhà

23:38 | Ngày 14 - 04 - 2016