Nhân viên bất động sản “khô máu” để làm giàu cho Google, Facebook

11:42 | Ngày 19 - 07 - 2016