Nhược điểm khó khắc phục của dự án chung cư 69 Vũ Trọng Phụng

14:20 | Ngày 04 - 06 - 2016