Tại sao căn hộ dự án 69 Vũ Trọng Phụng lại được gọi là hiện đại

15:31 | Ngày 04 - 06 - 2016