Tập đoàn Sao Mai chuẩn bị đầu tư 2 dự án bất động sản tại Cần Thơ

1:01 | Ngày 29 - 12 - 2015