Thái Nguyên xây dựng dự án tại Hồ Núi Cốc với số vốn 15.000 tỷ đồng

10:18 | Ngày 18 - 02 - 2016