Tiến độ đóng tiền dự án Chung cư 219 Trung Kính, Cầu Giấy

21:30 | Ngày 17 - 01 - 2016