Tiến độ thực tế dự án Chung cư 219 Trung Kính

20:57 | Ngày 29 - 11 - 2015