Tiến độ xây dựng dự án khu nhà ở công vụ N04A Ngoại Giao Đoàn

15:24 | Ngày 09 - 08 - 2016