Tiến độ xây dựng mới nhất dự án Discovery Complex – Cầu Giấy

8:53 | Ngày 01 - 08 - 2016