Tòa nhà cao nhất thế giới thuộc về Ả-rập Xê-út (cao 1.000m)

17:11 | Ngày 01 - 12 - 2015