TP.HCM kiến nghị rã cục máu đông cho thị trường bất động sản

9:50 | Ngày 12 - 07 - 2017