UBND TP.HCM tiến hành thu hồi hơn 100 ha đất dự án

22:05 | Ngày 29 - 04 - 2016