Bán Chung cư PVV Tower – 60B Nguyễn Huy Tưởng

8:10 | Ngày 26 - 09 - 2015