Cho thuê nhà làm cửa hàng tại đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy

15:09 | Ngày 12 - 10 - 2016