Chuẩn bị thu hồi đất của 22 đơn vị và dự án tại Hà Nội

15:51 | Ngày 06 - 09 - 2018