Chung cư Rivera Park – 69 Vũ Trọng Phụng chuẩn bị mở bán

9:51 | Ngày 15 - 06 - 2016