Đất Ninh Thuận đang thu hút nhiều ông lớn Bất động sản đầu tư

14:21 | Ngày 20 - 10 - 2018