Đâu là “mỏ vàng” của thị trường bất động sản Hà Nội trong năm 2016 và 2017

11:03 | Ngày 12 - 01 - 2016