Địa gia bất động sản bán căn hộ giá chỉ 500 triệu đồng

9:07 | Ngày 25 - 10 - 2018