FLC Star Tower mở bán đợt 4 gần 600 khách hàng tham dự

10:18 | Ngày 26 - 07 - 2016