Nhà đầu tư găm hàng biệt thự liền kề tại Hà Nội bỏ hoang vô số

15:39 | Ngày 22 - 08 - 2018