Quý 3 năm nay là cuộc cạnh tranh khốc liệt của Thị trường BĐS

10:41 | Ngày 23 - 07 - 2016