Chuẩn bị bàn giao căn hộ dự án tái định cư A1,A2 Kim Giang

15:33 | Ngày 26 - 10 - 2017