Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thoái vốn khỏi dự án Mỹ Đình Pearl

7:42 | Ngày 28 - 06 - 2016